RORATY 2023

Rozpoczynamy nowy ROK LITURICZNY pod hasłem
Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.
W tym Jubileuszowym 550-roku powstania naszej Parafii na Roratach
będziemy budowali stajenkę dla Dzieciątka Jezus w naszych sercach.

800 lat temu po raz pierwszy zbudował stajenkę św. Franciszek
w miejscowości Greccio we Włoszech.
W tym roku to właśnie św. Franciszek pomoże nam
przygotować się na narodziny Pana Jezusa, a w czasie Mszy roratnich
każdego dnia będziemy poznawali postać Biedaczyny z Asyżu.

Zapraszamy na Roraty każdego dnia o g. 7.00
(od poniedziałku do soboty).

Call Now Button