MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/

Na trzy miesiące przed planowanym terminem sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu
  na Świadectwie Chrztu),
 • świadectwo religii z ostatniej klasy ukończonej szkoły,
 • świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych oraz spotkań w poradni rodzinnej.
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku “ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) – osoby wybrane
  na świadków sakramentu małżeństwa powinny być wierzące i praktykujące.

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej co najmniej
pół roku przed planowanym terminem ślubu.

W naszej parafii sakrament małżeństwa jest udzielany w soboty. Datę i godzinę planowanego ślubu można zarezerwować na następny rok kalendarzowy. Godzina jest uzależniona od dodatkowych nabożeństw, które mogą być zaplanowane na dany dzień.

ARCHIWALNE WPISY

KATEGORIE WPISÓW

SŁUŻBA BOŻA

Niedziela: 9.00, 11.00, 17.00

Dni powszednie: 7.00 lub 17.00/18.00
(szczegóły w zakładce Intencje Mszy św.)

Możliwość spowiedzi: w wyznaczonym czasie
oraz przed każdą Mszą św.

Parafia Św. Anny, Jakubów

Adres i telefon
Plac św. Jakuba Apostoła 1
05-306 Jakubów
tel. 506 757 801

Nr. rachunku: 75 9226 0005 0051 3757 2000 0020

Call Now Button