NASZA PATRONKA

NASZA PATRONKA

Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy “łaska”. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hannoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.

Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić potomstwo. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się
o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane,
gdyż jego małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało.

Przy narodzinach ukochanej Córki, której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę na służbę w świątyni.
Kiedy Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Wcześniej miał pożegnać świat Joachim. Według jednej z legend Annie przypisuje się trinubium – po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.

W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym tematem jest św. Anna
ucząca czytać Maryję. Jej atrybuty to m.in. palec na ustach, księga, lilia.

Źródło: brewiarz.pl

W naszym parafialnym kościele wizerunek św. Anny znajduje się ołtarzu bocznym. W centrum obrazu widzimy postać św. Anny Samotrzeciej spoczywającej na tronie. Po jej lewej stronie znajduje się Najświętsza Maryja Panna, a po prawej stronie na kolanach św. Anny widzimy Pana Jezusa.

Św. Anna ubrana jest w szmaragdową suknię, czerwony płaszcz i sandały. Na głowie przesłoniętej chustą ma nałożoną koronę. Jej twarz jest wyrazista i pociągła, a wzrok wyraźnie kieruje się ku stojącej obok Maryi. Maryja odziana jest w różową tunikę, przewiązaną w pasie, granatowy płaszcz, sandały
i białą chustę zdobioną złotymi kwiatami. Na jej głowie także widzimy koronę. Najświętsza Maryja Panna stoi w lekkim kontrapoście, wyciągając swoje dłonie do przodu, jakby chciała wziąć na ręce Jezusa, ale jej wzrok kieruje się ku św. Annie. Chrystus, ubrany w białą suknię z koroną na głowie, spoczywa na lewym kolanie św. Anny i spogląda na postać swej Matki. Jego prawa ręka spoczywa
na sercu, a w uniesionej do góry lewej dłoni trzyma pojedynczy kwiat czerwonej róży.

Możemy dostrzec, że św. Anna ogarnia ramionami zarówno Maryję, jak i Jezusa. Otacza ich subtelną, ale czułą opieką. Sprawia jednak wrażenie,jakby w swoje ramiona chciała przygarnąć również każdego, kto patrzy na jej wizerunek i prosi o wstawiennictwo. Ciekawe jest też otoczenie, w którym rozgrywa się cała scena. Tron, na którym widzimy św. Annę umieszczony jest na szerokim pniu ściętego drzewa. W oddali po prawej i lewej stronie także widać drzewa, ale ich wierzchołki przesłaniają kłębiące się chmury, które rozchodzą się na prawą i lewą stronę obrazu. Tymczasem
nad postaciami św. Anny, Maryi oraz Chrystusa widzimy niebo oświetlone promieniami światła.
Jest to wyraźny symbol Bożej łaski, która otacza bohaterów namalowanej sceny.

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANNY

Święta Anno, Ty jesteś naszą patronką, dlatego z nadzieją powierzamy się Tobie
i chcemy być otoczeni Twoją szczególną opieką.
Miej w opiece naszą wiarę, bądź na straży chrześcijańskiej miłości,
broń przed lekceważeniem Bożych przykazań
i pobudzaj do coraz gorliwszego życia chrześcijańskiego.

W duchu zawierzenia chcemy modlić się do Boga
przez Twoje wstawiennictwo: za Kościół święty,
za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za naszą Ojczyznę
i wszystkich, którzy mieszkają w Polsce.

Obejmujemy swoją modlitwą całą naszą parafię.
Wołamy o pomoc dla chorych i zagubionych.
Pragniemy, byś wspierała nasze dzieci, młodzież, małżeństwa i osoby samotne.
Zaprowadź nas, święta Anno, do Jezusa, naszego Pana i Jego Matki, Twojej Córki,
abyśmy wspierani modlitwami i Twoimi zasługami,
mogli dojść po tym życiu doczesnym do życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen!

LITANIA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. ANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno 
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Ks. Módl się za nami, święta Anno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ARCHIWALNE WPISY

KATEGORIE WPISÓW

SŁUŻBA BOŻA

Niedziela: 9.00, 11.00, 17.00

Dni powszednie: 7.00 lub 17.00/18.00
(szczegóły w zakładce Intencje Mszy św.)

Możliwość spowiedzi: w wyznaczonym czasie oraz przed każdą Mszą św.

Parafia Św. Anny, Jakubów

Adres i telefon
Plac św. Jakuba Apostoła 1
05-306 Jakubów
tel. 506 757 801

Nr. rachunku: 75 9226 0005 0051 3757 2000 0020

Call Now Button