26 czerwca 2022 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą 
rodzice pięciolatków grupa A - cz. radosna  
11.00 Msza św. 
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu
bezpośrednio po Mszy św. różaniec 
prowadzą rodzice pięciolatków grupa B - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00  Góry, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Aleksandrowacz. bolesna i Bud Przytockichcz. chwalebna

14.00 – 15.00  Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie  
różaniec prowadzą mieszkańcy Przedewsia - cz. radosna i Moczydeł  - cz. światła
15.00 –16.00 Jakubów
różaniec prowadzą mieszkańcy Jakubowa:
ul. Mińska strona południowa - cz. bolesna 
ul. Mińska strona północna cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna, Ludwinów, Tymoteuszew
różaniec prowadzą mieszkańcy: Czarnej - cz. radosna i Szymankowszczyzny – cz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo czerwcowe
bezpośrednio po nabożeństwie: 
różaniec prowadzą uczniowie kl. VIII A z rodzicami – cz. bolesna

19.00 – 20.00 Łaziska, Witkowizna, Izabelin, Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szczytnika cz. chwalebna i Rządzy cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny

21.00 Apel Jasnogórski 
zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu
Call Now Button