24 września 2023 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
Bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice kl. III A - cz. radosna.
11.00 Msza św. 
Po  Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców 
poszczególnych miejscowości.
Bezpośrednio po Mszy Św.: mieszkańcy rodzice kl. III B - cz. światła

Adoracja mieszkańców:

13.00 – 14.00 Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szczytnika - cz. bolesna i  Gór - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Bud Przytockich - cz. radosna i Aleksandrowa - cz. światła

15.00 –16.00 Moczydła Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie, 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Przedewsia –  cz. bolesna, Moczydeł – cz. chwalebna

16.00 – 17.00 Jakubów 
różaniec prowadzą mieszkańcy: ul. Mińskiej - cz. radosna i ul. Spacerowej - cz. światła

17.00 Msza św. 
po  Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu
Bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą: 
mieszkańcy kandydaci do bierzmowania - cz. bolesna 
19.00 – 20.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna, 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Borku Cz. – cz. chwalebna 
i  Szymankowszczyzny – cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Ludwinów, Tymoteuszew,  Łaziska, Witkowizna, Izabelin

  21.00 Apel Jasnogórski
   zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button