23 października 2022 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice czterolatków - cz. radosna 
11.00 Msza św. 
po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców:
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IIIB - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00 Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szczytnikacz. bolesna, Rządzy - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów
różaniec prowadzą mieszkańcy: Bud Przytockich - cz. radosna, Aleksandrowacz. światła

15.00 –16.00 Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Przedewsia – cz. bolesna, Moczydeł - cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Jakubów  
różaniec prowadzą mieszkańcy: Ul. Szkolnej - cz. radosna, Ul. Spokojnej cz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu   
bezpośrednio po Mszy św. różaniec prowadzi młodzież, która przyjęła 
w ostatnią niedzielę sakrament bierzmowania cz. bolesna

19.00 – 20.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Borku Czarnińskiegocz. chwalebna, Szymankowszczyzny - cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Ludwinów, Tymoteuszew,  Łaziska, Witkowizna, Izabelin, 

21.00 Apel Jasnogórski
zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button