20 listopada 2022 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice pięciolatków - cz. radosna 
11.00 Msza św. 
po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców:
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IVA - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00 Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska, Witkowizna, Izabelin   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Ludwinowacz. bolesna, Witkowizny - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Gór - cz. radosna, Bud Kumińskichcz. światła

15.00 –16.00 Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów
różaniec prowadzą mieszkańcy: Przytoki – cz. bolesna, Aleksandrowa - cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Antoniny - cz. radosna, Brzozówki cz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu   
bezpośrednio po Mszy św. różaniec prowadzą 
kandydaci do bierzmowania z rodzicami, kl. VIIIA cz. bolesna

19.00 – 20.00 Jakubów
różaniec prowadzą mieszkańcy: ul. Mińskiej, cz. południowacz. chwalebna,   
ul. Mińskiej, cz. północna - cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna 

21.00 Apel Jasnogórski
zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button