20 sierpnia 2023 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
Bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą mieszkańcy Jakubowa,
                              strona południowa - cz. radosna.
11.00 Msza św. 
Po  Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców 
poszczególnych miejscowości.
Bezpośrednio po Mszy Św.: mieszkańcy Jakubowa, strona północna  - cz. światła

Adoracja mieszkańców:

13.00 – 14.00 Budy Przytockie, Przytoka, Marianka 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Bud Przytockich - cz. bolesna i  Przytoki - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Aleksandrów, Moczydła, różaniec prowadzą mieszkańcy:
Aleksandrowa Północnego - cz. radosna i  Aleksandrowa Południowego - cz. światła

15.00 –16.00 Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie, różaniec prowadzą mieszkańcy:
Antoniny –  cz. bolesna, Przedewsia – cz. chwalebna

16.00 – 17.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna, 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Czarnej - cz. radosna i  Szymankowszczyzny - cz. światła

17.00 Msza św. 
po  Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu
Bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą: 
mieszkańcy Ludwinowa - cz. bolesna i Witkowiznycz. chwalebna
19.00 – 20.00 Tymoteuszew,  Łaziska, Izabelin, różaniec prowadzą mieszkańcy:
Łazisk – cz. radosna  i  Izabelina – cz. światła

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry

  21.00 Apel Jasnogórski
   zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button