Intencje Mszy Św.
od 2 do 9 lipca 2023 r.
XIII Niedziela zwykła - 2 lipca 2023 r. 
g.  9.00 + Ryszarda w 25 r. śm., Janiny Gańko, Danuty Gąseckiej
g. 11.00 + Marka, Krystyny, Kazimierza Gustaw, Mariana i Marianny
Świętochowskich, Józefy Olszewskiej
Chrzty: 1/. Franciszek Bartnicki
g. 17.00 + Czesława Jackiewicza w 6 r. śm., Sabiny, Feliksa, Anny, Zofii
         Jackiewicz, Stanisławy, Kazimierza, Wojciecha Szostak

Poniedziałek - 3 lipca 2023 r.
g. 18.00 + Danuty Drzazga w 4 r. śm.
po: spisanie chrztów

Wtorek - 4 lipca 2023 r. 
g. 7.00 Za Parafian

Środa - 5 lipca 2023 r. 
g. 18.00 + Czesławy Szczepek w 14 r. śm., Mariana Szczepek, Mariana, 
         Dariusza Gągol, Mariana, Stanisława Kutwińskich

Czwartek - 6 lipca 2023 r. 
g. 7.00 Za Parafian 

Piątek - 7 lipca2023 r. - I piątek m-ca
g. 17.00 Spowiedź
g. 18.00 + Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. /14/

Sobota - 8 lipca 2023 r. 
g. 18.00 + Sylwii, Sabiny, Jana, Mariana, Oresta Sikorskich

XIII Niedziela zwykła - 9 lipca 2023
g.  9.00 + Henryka Ślusarczyka i jego rodziców: Stanisławy i Stanisława
g. 11.00 + Sabiny Zych w 2 r. śm., Stefana Zych, Julianny, Józefa,
         Polikarpa, Stanisława Brewczyńskich
Chrzty: 1/.Liliana Bartnicka; 
       2/. Nikola Pietrzyk; 
       3/. Jan Siudek
g. 17.00 + Janiny Wróblewskiej w 19 r. śm., Feliksa Wróblewskiego
Call Now Button