Intencje Mszy Św.
od 10 do 23 grudnia 2023 r.

II Niedziela AdwentuZwykła - 10 grudnia 2023 r. 
g. 9.00 + Jadwigi, Tadeusza, Genowefy, Piotra Zalewskich
g. 11.00 + Barbary Bartnickiej w 27 r. śm., Mariana, Grzegorza,
         zm. z rodz. Bartnickich i Witków 
g. 17.00 + Marty Kukawskiej, cr. Kukawskich i Wocialów

Poniedziałek - 11 grudnia 2023 r.
g. 7.00 Za Parafian

Wtorek - 12 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 + Wiesława Nowakowskiego - od sąsiadów

Środa - 13 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 + Wiesława Chrzanowskiego, Anieli 
        i Juliana Chrzanowskich

Czwartek - 14 grudnia 2023 r. 
g.  7.00 + Amelii, Stanisława, Mieczysława Rastawickich,
         Barbary Dębskiej

Piątek - 15 grudnia 2023 r.
g. 7.00 + Wiesława Nowakowskiego - od mieszkańców Gór

Sobota - 16 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 +  Genowefy Zych w 13 r. śm., Polikarpa 
          i Tadeusza Zych, Aliny Zioło

III Niedziela Adwentu - 17 grudnia 2023 r. 
Niedziela Adoracyjna
g.  9.00 + Jadwigi i Edwarda Gochna
g. 11.00 Msza św. zbiorowa
g. 17.00 + Haliny Ślusarczyk w 4 r. śm., Jana Ślusarczyk

Poniedziałek - 18 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 Za Parafian 

Wtorek - 19 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 + Krystyny, Piotra, Henryka, Jana Śluzek, 
        dziadków Tkaczów i Śluzków

Środa - 20 grudnia 2023 r.
g. 7.00 + Wiesława Nowakowskiego - od u. pogrzebu

Czwartek - 21 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 .................

Piątek- 22 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 .................

Sobota - 23 grudnia 2023 r. 
g. 7.00 .................
Call Now Button