PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
od 20 do 23 marca 2022 r.

 

III Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2022 r.
Niedziela adoracyjna
1. Wprowadzenie relikwii św. Franciszka
2. Przez cały dzień w kościele będzie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu


8.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
    - Za parafian
Po Mszy św. różaniec prowadzą rodzice kl. I A (cz. radosna)


11.00 Msza św. zbiorowa
Po Mszy św.: wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Różaniec prowadzą rodzice kl. II A (cz. światła)


Adoracja mieszkańców:
13.00 - 14.00 Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie
Różaniec: mieszkańcy Przedewsia (cz. bolesna) i Moczydeł (cz. chwalebna)
14.00 - 15.00 Jakubów
Różaniec: mieszkańcy ul. Spacerowej (cz. radosna) i ul. Klonowej (cz. światła)
15.00 - 16.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna, Ludwinów, 
Tymoteuszew
Różaniec: mieszkańcy Czarnej (cz. bolesna) i Szymankowszczyzny 
(cz. chwalebna)
16.00 - 17.00 Łaziska, Witkowizna, Izabelin, Szczytnik, Budy Kumińskie, 
Rządza
Różaniec: mieszkańcy Rządzy (cz. radosna) i Łazisk (cz. światła)

17.00 Msza św.
    - w int. fundatorki relikwiarza św. Franciszka
Po Mszy św.: wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Gorzkie żale
Różaniec prowadzą rodzice kl. III A (cz. bolesna)
19.00 - 20.00 Góry, Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów
Różaniec: mieszkańcy Przytoki (cz. chwalebna) i Aleksandrowa (cz. radosna)
20.00 - 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
21.00 Apel Jasnogórski i zakończenie adoracji

Poniedziałek – 21 marca 2022 r.
Dzień modlitwy w intencji pokoju

Wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli

9.00 Msza św. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl. 0 - III
        + Marianny Kaczyńskiej - od mieszkańców Izabelina

11.00 Msza św. dla uczniów kl. IV - VIII
    - Za Parafian

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój:
12.30 - 13.30 Różaniec: KŻR bł. Bartolo Longo (cz. radosna, cz. światła)
13.30 - 14.30 Różaniec: KŻR św. Joachima i Anny (cz. bolesna, cz. chwalebna)
14.30 - 15.00 Różaniec: KŻR św. Rity (cz. radosna)
15.00 - 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia: KŻR św. Rity
15.30 - 16.30 Różaniec: KŻR św. Jadwigi Królowej (cz. światła, cz. bolesna)
16.30 - 17.00 Różaniec: KŻR św. Faustyny (cz. chwalebna)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
         + Józefa Sikorskiego
     - W int. fudatorów relikwiarza św. Andrzeja Boboli

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój:
18.30 - 19.00 Różaniec: KŻR św. Faustyny (cz. radosna)
19.00 - 20.00 Różaniec: kandydaci do bierzmowania ze szkół ponadpodst.
(cz. światła, cz. bolesna)

20.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, Apel Maryjny
     - Elżbiety, Franciszka Sikorskich

Wtorek – 22 marca 2022 r.
Dzień nawrócenia i pokuty

Wprowadzenie relikwii bł. Elżbiety Róży Czackiej
Spowiedź: podczas każdej Mszy św.
Wyjazd do chorych: od godz. 13.00 

9.00 Msza św. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl. 0 - III        
    + Józefa i Apolonii Ruszczak, Szczepana i Zbigniewa Kunka 

11.00 Msza św. dla uczniów kl. IV - VIII (Msza św. dla chorych)
    + Lecha Krupy - od rodziny Ślusarczyków

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój: 
12.30 - 13.30 Różaniec: KŻR Niepokalanego Poczęcia NMP 
(cz. radosna, cz. światła) 
13.30 - 14.30 Różaniec: KŻR św. Barbary (cz. bolesna, cz. chwalebna) 
14.30 - 15.00 Różaniec: KŻR św. Jana Pawła II (cz. radosna)
15.00 - 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia: KŻR św. Jana Pawła II 
15.30 - 16.30 Różaniec: KŻR św. Michała Archanioła (cz. światła, cz. bolesna) 
16.30 - 17.00 Różaniec: KŻR bł. Bartolo Longo (cz. chwalebna)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich         
     + Polikarpa Brewczyńskiego w 7 r. śm., Julianny, Józefa,
      Stanisława Brewczyńskich
     - W int. fudatorów relikwiarza bł. Elżbiety Róży Czackiej

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój: 
18.30 - 19.00 Różaniec: KŻR bł. Bartolo Longo (cz. radosna) 
19.00 - 20.00 Różaniec: KŻR bł. Karoliny Kózkówny (cz. światła, cz. bolesna) 

20.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, Apel Maryjny 
     + Antoniego Sobotki w 1 r. śm., Roberta Sobotki w 7 r. śm., Wacława 
      Sobotki, Ireny i Stefana Król, Hieronima i Andrzeja Drzazga,
      c. r. Sobotków i Drzazgów

Środa – 23 marca 2022 r.
Zakończenie rekolekcji

Wprowadzenie relikwii św. Józefa Sebastiana Pelczara
Spowiedź: podczas każdej Mszy św

9.00 Msza św. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl. 0 - III 
    + Ireny Rendaszka - od rodziny Rastawickich 

11.00 Msza św. dla uczniów kl. IV - VIII
    - Mateusza Grabarczyka w 18 r. ur.

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój: 
12.30 - 13.30 Różaniec: KŻR św. Faustyny (cz. radosna, cz. światła) 
13.30 - 14.30 Różaniec: KŻR św. Jadwigi Królowej (cz. bolesna, cz. chwalebna) 
14.30 - 15.00 Różaniec: KŻR św. Barbary (cz. radosna) 
15.00 - 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia: KŻR św. Barbary
15.30 - 16.30 Różaniec: KŻR św. Rity (cz. światła, cz. bolesna) 
16.30 - 17.00 Różaniec: KŻR św. Joachima i Anny (cz. chwalebna)

17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
     + Mieczysława Zych w 6 r. śm.
     - W int. fundatorów relikwiarza św. Józefa Sebastiana Pelczara

Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec o pokój: 
18.30 - 19.00 Różaniec: KŻR św. Joachima i Anny (cz. radosna) 
19.00 - 20.00 Różaniec: rodzice dzieci rocznicowych (cz. światła, cz. bolesna)

20.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, Apel Maryjny
     - Za Parafian
Call Now Button