26 lutego 2023 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IIIA  - cz. radosna 
11.00 Msza św. 
po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców:
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IVB - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00 Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie
różaniec prowadzą mieszkańcy: Przedewsiacz. bolesna, Moczydeł - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Jakubów
różaniec prowadzą mieszkańcy: ul. Nowej - cz. radosna, ul. Szkolnejcz. światła

15.00 –16.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Borku Cz. – cz. bolesna, Czarnej - cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska, Witkowizna, Izabelin   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Łazisk - cz. radosna, Witkowizny cz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale   
bezpośrednio po Gorzkich Żalach różaniec prowadzą 
uczniowie kl. VIIIA z rodzicami cz. bolesna

19.00 – 20.00 Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szczytnikacz. chwalebna,   
Rządzy - cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów  

  21.00 Apel Jasnogórski
   zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button