22 stycznia 2023 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IIIB  - cz. radosna 
11.00 Msza św. 
po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców:
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą rodzice dzieci klasy IVA - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00 Jakubów   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Ul. Nowejcz. bolesna, Ul. Spacerowej - cz. chwalebna
14.00 - 15.00 Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szymankowszczyzny - cz. radosna, Borku Cz.cz. światła

15.00 –16.00 Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska, Witkowizna, Izabelin   
różaniec prowadzą mieszkańcy: Ludwinowa – cz. bolesna, Tymoteuszewa - cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Szczytnik, Rządza, Budy Kumińskie, Góry 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Gór - cz. radosna, Bud Kumińskich cz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu   
bezpośrednio po Mszy św. różaniec prowadzą 
kandydaci do bierzmowania z rodzicami, kl. VIIIC cz. bolesna

19.00 – 20.00 Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Bud Przytockichcz. chwalebna,   
Aleksandrowa - cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Moczydła, Antonina, Józefin, Brzozówka, Przedewsie

21.00 Apel Jasnogórski
zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button