21 sierpnia 2022 r.

Przez cały dzień w kościele będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z przerwą na Msze św.).

8.30Godzinki

9.00Msza św. 
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą mieszkańcy Moczydeł - cz. radosna 
11.00 Msza św. 
po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja mieszkańców:
bezpośrednio po Mszy Św. różaniec prowadzą mieszkańcy Antoniny - cz. światła

Adoracja mieszkańców poszczególnych miejscowości:

13.00 – 14.00 Józefin, Brzozówka, Przedewsie
różaniec prowadzą mieszkańcy: Józefinacz. bolesna, Przedewsia - cz. chwalebna
14.00 RÓŻANIEC W INT. POLSKI - Procesja różańcowa
różaniec prowadzą mieszkańcy Jakubowa

Podczas procesji:
- będziemy dziękować za zwycięstwo pod Radzyminem w 1920 r.,
- błagać o wolność Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce i na świecie,
- ponowimy Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 –16.00  Borek Czarniński, Czarna, Szymankowszczyzna, Ludwinów, Tymoteuszew
różaniec prowadzą mieszkańcy: Szymankowszczyzny – cz. bolesna, Ludwinowa - cz. chwalebna
16.00 – 17.00 Łaziska, Witkowizna, Izabelin, Szczytnik 
różaniec prowadzą mieszkańcy: Witkowizny - cz. radosna, Izabelinacz. światła

17.00 Msza św.
po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu   
bezpośrednio po Mszy św. różaniec prowadzą: kandydaci do bierzmowania cz. bolesna

19.00 – 20.00 Rządza, Budy Kumińskie, Góry
różaniec prowadzą mieszkańcy: Rządzycz. chwalebna, Bud Kumińskich - cz. radosna

20.00 – 21.00 Nabożeństwo ku czci św. Anny
Budy Przytockie, Przytoka, Marianka, Aleksandrów

21.00 Apel Jasnogórski
zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Call Now Button