Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót remontowo-konserwatorskich przy zabytku, dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
pn. „Konserwacja i renowacja elewacji zewnętrznej budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Anny  w Jakubowie,  gm. Jakubów – Etap I”

Załączniki jak poniżej:

Informacja o ogłoszeniu postepowania zakupowego – Wójt Gminy Jakubów

Parafia – Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym w trybie zapytania ofertowego

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępwoaniu

załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych

załącznik nr 4 wykaz robót konserwatorsko-budowlanych

załącznik nr 5 wykaz osób

załącznik nr 6 potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 PFU KOŚCIÓŁ św.Anny JAKUBÓW 21_06_2024

Call Now Button