Intencje Mszy Św.
od 13 do 21 lutego 2022 r.

VI Niedziela zwykła – 13 lutego 2022 r. modlitwy w int. pokoju
g. 9.00 + Zofii Bartnickiej w 23 r. śm., Reginy, Zygmunta Bartnickich,
cr. Bartnickich, Bakułów, Sylwi
i Sikorskiej.
g. 11.00 + Władysławy Czarneckiej w 1 r. śm., Mieczysława, Krystyny, Marzeny
Czarneckich, Zofii Krasuskiej.

g. 17.00
+ Greg. /14/ Jana Pierzchały

Poniedziałek – 14 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /15/ Jana Pierzchały. modlitwy w int. pokoju

Wtorek – 15 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /16/ modlitwy w int. pokoju

Środa – 16 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /17/ modlitwy w int. pokoju

Czwartek – 17 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /18/ modlitwy w int. pokoju

Piątek – 18 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /19/ modlitwy w int. pokoju

Sobota – 19 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /20/modlitwy w int. pokoju

VII Niedziela zwykła – 20 lutego 2022 r. – Niedziela Adoracyjna modlitwy w int. pokoju

g. 9.00 W int. Mateusza Fijołek w 18 rocznicę urodzin |
g. 11.00 Msza św. zbiorowa
g. 17.00 + Greg. /21/ Jana Pierzchały.

Poniedziałek – 21 lutego 2022 r.
g. 7.00 + Greg. /22/ Jana Pierzchały. modlitwy w int. pokoju

Call Now Button